دوره اسمارت تریدر

به زودی اطلاعات مربوطه تکمیل می شود. جلسات دوره معرفی دوره ۱۱:۴۱ خصوصی ۱۱:۴۱ پیش نیاز ها ۴۵:۴۶ خصوصی ۴۵:۴۶ گپ ها ، فیبوچنل ۲۳:۱۸ خصوصی ۲۳:۱۸ قسمت اول ۳:۲۲:۴۰ خصوصی ۳:۲۲:۴۰ تمرین 1 اسمارت تریدر ۰۴:۱۷ خصوصی ۰۴:۱۷ قسمت دوم ۳:۱۷:۴۰ خصوصی ۳:۱۷:۴۰ تمرین 2 اسمارت تریدر ۰۷:۳۵ خصوصی ۰۷:۳۵ قسمت سوم ۰۷:۳۵ خصوصی […]

دوره اسمارت تریدر
تکمیل شده
۵۵۹
به زودی اطلاعات مربوطه تکمیل می شود.
جلسات دوره
استاد دوره
نوع دوره
حضوری و آنلاین
سطح دوره
حرفه ای
مدت دوره
40 ساعت
پیش نیاز
ندارد
تعداد جلسات
25
روش پشتیبانی
پشتیبانی آنلاین - تلفن
مورد اختصاصی
تست
دوره اسمارت تریدر
۸ میلیون تومان