دوره جامع صفر تا صد فارکس

جلسات دوره 1- افتتاح حساب در بروکر و آشنایی با انواع حساب ها ۲۶:۳۰ خصوصی ۲۶:۳۰ 2- آشنایی با بازار فارکس و کار با نرم افزارهای تحلیلی ۵۸:۲۲ خصوصی ۵۸:۲۲ 3- آشنایی با مفاهیم فارکس (محاسبه ارزش هر پیپ) ۳۳:۵۲ خصوصی ۳۳:۵۲ 4- آشنایی با مفاهیم فارکس 2 (اسپرد، سواپ، لات، مارجین) ۴۸:۵۷ خصوصی ۴۸:۵۷ […]

دوره جامع صفر تا صد فارکس
تکمیل شده
۵۹۱
جلسات دوره
استاد دوره
دوره جامع صفر تا صد فارکس
۸ میلیون تومان