در جدید ترین اظهارات منتشر شده توسط بانک مرکزی بریتانیا ارزهای دیجیتال خطرات محدودی را برای این کشور دارند.

به گفته بانک انگلستان بازار های مربوط به دارایی های رمزنگاری شده تنها خطری محدود برای انگلستان به شمار می‌روند.کمیته سیاست های مالی(FCP) بانک انگلستان(BoE) گفته است:بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد است اما در حال حاضر خطرات محدودی برای این کشور دارند.

این خطرات محدود در بخش ثبات مالی بریتانیا ایجاد خواهد شد.بانک مرکزی همچنین اضافه کرد:مقررات باید به اندازی کافی سریع توسعه یابد،هم در داخل و هم در سطح جهانی تا قانون گذاران خطرات احتمالی آن ها را در آینده ای نزدیک برطرف کنند.

Source:https://decrypt.co/82920/crypto-poses-limited-risk-uk-bank-england